Uniswap / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Uniswap / Bitcoin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Uniswap / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUNIBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
UNIBTCUNI / BitcoinBINANCE0,0001363 BTC−1,09%229,184 K+17,40%0,0001402 BTC0,0001359 BTC26,201 K
Bán Mạnh
UNIBTCUniswap / BitcoinWHITEBIT0,0001364 BTC−0,94%125,026 K+52,61%0,0001403 BTC0,0001360 BTC12,009 K
Bán Mạnh
UNIBTCUNI / BitcoinBITFINEX0,0001365 BTC−1,23%37,987 K+43,78%0,0001404 BTC0,0001363 BTC4,25 K
Bán Mạnh
UNIBTCUniswap / BTCUPBIT0,000139650 BTC−1,43%24,033 K+54,18%0,000141650 BTC0,000136230 BTC2,814 K
Bán
UNIBTCUniswap / BitcoinCOINBASE0,0001361 BTC−1,16%16,758 K−36,56%0,0001402 BTC0,0001361 BTC1,457 K
Bán Mạnh
UNIBTCUniswap / BitcoinHITBTC0,00013642 BTC−0,96%13,739 K+33,85%0,00014024 BTC0,00013602 BTC1,547 K
Bán Mạnh
UNIBTCUniswap/BitcoinOKX0,0001362 BTC−1,16%11,268 K+54,66%0,0001403 BTC0,0001360 BTC858
Bán Mạnh
UNIBTCUNISWAP / BITCOINCOINEX0,00013580 BTC−1,51%8,186 K−32,14%0,00013979 BTC0,00013576 BTC862
Bán Mạnh
UNIBTCUniswap / BitcoinKRAKEN0,0001363 BTC−1,59%4,93 K−53,81%0,0001402 BTC0,0001361 BTC574
Bán Mạnh
UNIBTCUniswap / BitcoinBITSTAMP0,00013613 BTC−0,37%261+98,82%0,00013708 BTC0,00013613 BTC32
Bán