Uniswap/Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Uniswap/Bitcoin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Uniswap/Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUNIBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
UNIBTCUNI / BitcoinBINANCE0.0001457 BTC−1.29%1.085 M+55.43%0.0001488 BTC0.0001425 BTC8.632 K
Theo dõi
UNIBTCUniswap / BitcoinWHITEBIT0.0001452 BTC−1.63%977.203 K+124.76%0.0001488 BTC0.0001427 BTC16.676 K
Mua
UNIBTCUniswap/BitcoinOKX0.0001458 BTC−1.22%782.088 K+333.62%0.0001488 BTC0.0001427 BTC62.362 K
Theo dõi
UNIBTCUNI / BitcoinBITFINEX0.0001457 BTC−1.09%274.074 K−31.35%0.0001488 BTC0.0001428 BTC441
Theo dõi
UNIBTCUniswap / BitcoinCOINBASE0.0001459 BTC−1.02%273.016 K+62.17%0.0001487 BTC0.0001427 BTC2.244 K
Theo dõi
UNIBTCUniswap / BTCUPBIT0.000143940 BTC−1.34%161.715 K+6.92%0.000148520 BTC0.000139920 BTC3.03 K
Theo dõi
UNIBTCUniswap / BitcoinHITBTC0.00014575 BTC−1.25%58.117 K+37.07%0.00014879 BTC0.00014268 BTC1.373 K
Theo dõi
UNIBTCUniswap / BitcoinKRAKEN0.0001458 BTC−0.75%44.118 K+59.89%0.0001486 BTC0.0001427 BTC614
Mua
UNIBTCUNISWAP / BITCOINCOINEX0.00014562 BTC−1.28%18.952 K+508.99%0.00014883 BTC0.00014252 BTC30
Theo dõi
UNIBTCUniswap / BitcoinBITSTAMP0.00014606 BTC+8.10%4.681 K+381.41%0.00014659 BTC0.00013809 BTC495
Theo dõi