Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD FXCM

USDCAD
Đô la Mỹ / Đô la Canada FXCM
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay

dự báo USDCAD

Gần đây
Tổng thời gian
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
...
46
1
2
...
46