USD Coin / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch USD Coin / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử USD Coin / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUSDCUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
USDCUSDTUSD Coin / TetherUSBINANCE0.9993−0.05%1.197 B+88.32%0.99970.9992181.765 M
Bán Mạnh
USDCUSDTUSDCUSDT SPOTBYBIT0.9995−0.03%169.966 M+15.00%0.99980.999321.707 M
Bán Mạnh
USDCUSDTUSD Coin / Tether USD0.9963−0.02%79.098 M−58.66%0.99920.993036.814 M
Bán Mạnh
USDCUSDTUSD Coin/TetherOKX0.9994−0.03%32.535 M−20.18%0.99970.99933.222 M
Bán
USDCUSDTUSDCUSDT SPOTBITGET0.9994−0.03%29.366 M+19.38%0.99970.99925.414 M
Bán Mạnh
USDCUSDTUSD Coin / Tether USDKRAKEN0.9993−0.04%20.182 M+91.16%0.99980.9992928.307 K
Bán
USDCUSDTUSDCoin / USDTMEXC0.9993−0.05%14.385 M+30.32%0.99970.99921.57 M
Bán Mạnh
USDCUSDTUSD COIN/TETHER USDTBITRUE0.9994+0.01%10.713 M+124.99%0.99980.99744.509 M
Bán
USDCUSDTUSDCoin/TetherGATEIO0.9994−0.04%6.281 M+49.34%0.99980.9992789.448 K
Bán Mạnh
USDCUSDTUSDC / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.9992−0.05%6.004 M+86.68%0.99980.9991860.802 K
Bán Mạnh
USDCUSDTUSD Coin / TetherKUCOIN0.99944−0.02%4.749 M−35.74%0.999620.99893700.661 K
Bán Mạnh
USDCUSDTUSD Coin / Tether USWHITEBIT0.9994−0.03%992.925 K+24.18%0.99970.999428.33 K
Bán Mạnh
USDCUSDTUSD Coin / TetherUSBINANCEUS0.9992+0.02%331.646 K−15.20%1.00000.997950.552 K
Bán
USDCUSDTUSD COIN / TETHERCOINEX0.9986−0.01%189.687 K−13.36%0.99970.998532.769 K
Bán
USDCUSDTUSDC / TetherBITSTAMP0.99969−0.02%136.792 K+74.63%0.999890.9990023.598 K
Bán
USDCUSDTUSD Circle / TetherDELTA0.9996−0.04%120.498 K+63.31%0.99990.999515.28 K
Bán Mạnh
USDCUSDTUSD Coin / TetherOKCOIN0.9985−0.33%700.00%0.99850.998570
Bán
USDCUSDTUSDC/TETHER USD0.99935−0.03%00.999650.99746212.142 K
Bán
USDCUSDTUSD Coin / Tether USD (0x3416c...527c6)Uniswap v3 (Ethereum)0.9995068760−0.02%0.99976609970.999496382211.643 M
Bán
USDCUSDTOPTIMISM (NATIVE) / TETHERWOONETWORK0.9994−0.02%0.99960.99933.222 M
Bán