USD/RUB TOM USDRUB_TOM

USDRUB_TOMMOEX
USDRUB_TOM
USD/RUB TOMMOEX
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày