TetherUS / BRL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch TetherUS / BRL

Nhận tỷ giá tiền điện tử TetherUS / BRL trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUSDTBRL dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
USDTBRLTetherUS / BRLBINANCE5.196 BRL−0.08%7.842 M+16.60%5.203 BRL5.192 BRL3.49 M
Mua
USDTBRLUSDTBRL SPOTBITGET5.198 BRL−0.06%254.739 K−17.62%5.204 BRL5.192 BRL143.789 K
Mua
USDTBRLTether / Brazilian RealHITBTC5.19665 BRL−0.08%123.983 K−13.08%5.20285 BRL5.19231 BRL49.445 K
Mua
USDTBRLTether / Brazilian RealKUCOIN5.1917 BRL−0.54%58.709 K−25.18%5.2304 BRL5.1865 BRL16.052 K
Mua
USDTBRLTether/Brazilian RealOKX5.199 BRL−0.08%20.369 K−16.37%5.205 BRL5.195 BRL11.86 K
Mua