Tether / Brazilian Real

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Tether / Brazilian Real

Nhận tỷ giá tiền điện tử Tether / Brazilian Real trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUSDTBRL dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
USDTBRLTetherUS / BRLBINANCE5.187 BRL+0.43%13.593 M+11.70%5.201 BRL5.139 BRL12.255 M
Mua
USDTBRLTether / Brazilian RealHITBTC5.18695 BRL+0.44%238.054 K−3.60%5.20047 BRL5.15451 BRL209.907 K
Mua
USDTBRLUSDTBRL SPOTBITGET5.188 BRL+0.45%236.712 K−29.03%5.202 BRL5.140 BRL216.966 K
Mua
USDTBRLTether / Brazilian RealKUCOIN5.1798 BRL0.00%139.016 K−15.04%5.2200 BRL5.1122 BRL121.154 K
Theo dõi
USDTBRLTether/Brazilian RealOKX5.189 BRL+0.29%132.547 K+33.12%5.202 BRL5.164 BRL126.368 K
Theo dõi