Tether / British Pound

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Tether / British Pound

Nhận tỷ giá tiền điện tử Tether / British Pound trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUSDTGBP dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
USDTGBPTether USD / British PoundKRAKEN0.7851 GBP+0.01%2.182 M−56.62%0.7853 GBP0.7847 GBP1.25 M
Bán
USDTGBPTether / British PoundCOINBASE0.7850 GBP0.00%1.068 M−34.68%0.7855 GBP0.7844 GBP644.893 K
Bán Mạnh
USDTGBPTether US / Pound sterlingWHITEBIT0.7989 GBP+0.03%437.289 K+0.98%0.7989 GBP0.7985 GBP263.195 K
Bán
USDTGBPTether / Pound SterlingEXMO0.80871952 GBP−0.10%27.527 K−6.11%0.80993592 GBP0.80800705 GBP15.834 K
Bán