Tether / British Pound

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Tether / British Pound

Nhận tỷ giá tiền điện tử Tether / British Pound trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUSDTGBP dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
USDTGBPTether USD / British PoundKRAKEN0.8024 GBP−0.10%15.728 M−33.28%0.8049 GBP0.8015 GBP15.714 M
Mua
USDTGBPTether / British PoundCOINBASE0.8024 GBP−0.11%2.975 M−9.32%0.8050 GBP0.8011 GBP2.937 M
Mua
USDTGBPTether US / Pound sterlingWHITEBIT0.8185 GBP−0.24%464.555 K−0.95%0.8205 GBP0.8185 GBP440.984 K
Mua
USDTGBPTether / Pound SterlingKUCOIN0.7882 GBP−0.62%66.904 K+20.57%0.7972 GBP0.7864 GBP67.165 K
Mua
USDTGBPTether / Pound SterlingEXMO0.83933171 GBP−0.18%30.054 K+7.65%0.84700000 GBP0.83742669 GBP27.525 K
Mua