Tether / Pound Sterling

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Tether / Pound Sterling

Nhận tỷ giá tiền điện tử Tether / Pound Sterling trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUSDTGBP dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
USDTGBPTether USD / British PoundKRAKEN0.8149+1.17%13.595 M−25.81%0.81580.805112.594 M
Sức mua mạnh
USDTGBPTether / British PoundCOINBASE0.8153+0.93%8.131 M+29.35%0.82500.80627.663 M
Sức mua mạnh
USDTGBPTether US / Pound sterlingWHITEBIT0.8203+0.61%485.937 K+1.18%0.82130.8151447.306 K
Sức mua mạnh
USDTGBPTether / Pound SterlingKUCOIN0.7821−0.14%114.865 K−14.15%0.79980.782181.552 K
Mua
USDTGBPTether / Pound SterlingEXMO0.83538283−0.47%29.259 K+0.13%0.857470970.8233000025.391 K
Mua