Tether / USD Coin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Tether / USD Coin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Tether / USD Coin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUSDTUSDC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
USDTUSDCTether / USD CoinCOINBASE1.0001 USDC−0.01%8.041 M+44.38%1.0003 USDC1.0000 USDC3.656 M
Mua
USDTUSDCTether / USD CoinHITBTC1.00016612 USDC−0.00%4.684 M+0.87%1.00093519 USDC1.00000006 USDC719.448 K
Mua
USDTUSDCTether/USD CoinOKX1.0002 USDC−0.01%1.001 M−72.99%1.0003 USDC1.0002 USDC169.279 K
Mua
USDTUSDCTether / USD CoinKUCOIN1.00005 USDC−0.03%741.232 K−52.59%1.00099 USDC0.99901 USDC200.159 K
Theo dõi
USDTUSDCWrappedUSDT / USDCxExchange1.001089 USDC+0.12%38.304 K−83.73%1.017718 USDC0.975468 USDC15.458 K
Theo dõi
USDTUSDCTether USD / USD CoinPOLONIEX1.00028 USDC−0.02%20.806 K+113.29%1.00048 USDC1.00025 USDC1.719 K
Bán