Tether / USD Coin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Tether / USD Coin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Tether / USD Coin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUSDTUSDC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
USDTUSDCTether / USD CoinCOINBASE1.0001 USDC−0.01%5.025 M−36.08%1.0003 USDC1.0000 USDC4.532 M
Mua
USDTUSDCTether / USD CoinHITBTC1.00019619 USDC+0.00%4.121 M−10.02%1.00093519 USDC1.00000006 USDC1.984 M
Mua
USDTUSDCTether/USD CoinOKX1.0002 USDC−0.01%1.231 M−61.77%1.0003 USDC1.0001 USDC787.678 K
Mua
USDTUSDCTether / USD CoinKUCOIN1.00019 USDC−0.02%739.538 K−2.25%1.00099 USDC0.99901 USDC422.129 K
Mua
USDTUSDCWrappedUSDT / USDCxExchange0.999825 USDC−0.01%28.247 K+6.77%1.017718 USDC0.975468 USDC21.812 K
Bán Mạnh
USDTUSDCTether USD / USD CoinPOLONIEX1.00027 USDC−0.02%6.493 K−70.17%1.00048 USDC1.00025 USDC2.755 K
Bán Mạnh