Tether / USD Coin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Tether / USD Coin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Tether / USD Coin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUSDTUSDC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
USDTUSDCTether / USD CoinHITBTC1.00043149 USDC+0.03%8.427 M+81.22%1.00070047 USDC0.99990006 USDC7.574 M
Mua
USDTUSDCTether/USD CoinOKX1.0005 USDC+0.05%5.19 M+267.16%1.0006 USDC1.0000 USDC3.857 M
Sức mua mạnh
USDTUSDCTether / USD CoinKUCOIN1.00041 USDC+0.00%1.925 M+109.30%1.02000 USDC0.99700 USDC1.783 M
Mua
USDTUSDCTether / USD CoinCOINBASE1.0003 USDC+0.01%1.072 M+58.99%1.0007 USDC1.0000 USDC885.656 K
Mua
USDTUSDCTether USD / USD CoinPOLONIEX1.00113 USDC−0.00%40.395 K+144.28%1.00170 USDC1.00060 USDC36.184 K
Bán
USDTUSDCWrappedUSDT / USDCxExchange1.004564 USDC+0.85%39.45 K+19.35%1.037809 USDC0.988680 USDC35.434 K
Sức mua mạnh