Tether/USD Coin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Tether/USD Coin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Tether/USD Coin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUSDTUSDC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
USDTUSDCTether / USD CoinCOINBASE1,0002 USDC0,00%6,351 M+14,10%1,0003 USDC1,0001 USDC2,692 M
Mua
USDTUSDCTether / USD CoinHITBTC1,00030010 USDC+0,01%4,52 M−4,05%1,00030010 USDC1,00022541 USDC592,529 K
Mua
USDTUSDCTether/USD CoinOKX1,0002 USDC0,00%3,312 M+56,21%1,0002 USDC1,0001 USDC174,712 K
Mua
USDTUSDCTether / USD CoinKUCOIN1,0002 USDC0,00%574,58 K−16,37%1,0002 USDC1,0001 USDC37,381 K
Mua
USDTUSDCTether USD / USD CoinPOLONIEX1,00252 USDC+0,01%31,378 K−7,38%1,00650 USDC1,00198 USDC31,309 K
Mua
USDTUSDCWrappedUSDT / USDCxExchange1,002672 USDC+0,18%17,554 K+0,08%1,005630 USDC0,994386 USDC1,826 K
Sức mua mạnh