Tether USD / USD Coin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Tether USD / USD Coin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Tether USD / USD Coin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUSDTUSDC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
USDTUSDCTether / USD CoinCOINBASE1,0001 USDC−0,01%4,544 M−48,11%1,0003 USDC1,0001 USDC2,864 M
Mua
USDTUSDCTether / USD CoinHITBTC1,00007460 USDC−0,02%4,475 M−7,75%1,00035121 USDC1,00005000 USDC1,862 M
Mua
USDTUSDCTether/USD CoinOKX0,9999 USDC−0,02%4,147 M+11,85%1,0003 USDC0,9998 USDC2,984 M
Mua
USDTUSDCTether / USD CoinKUCOIN1,0001 USDC−0,03%700,013 K−40,02%1,0006 USDC1,0001 USDC384,506 K
Mua
USDTUSDCTether USD / USD CoinPOLONIEX1,00222 USDC−0,02%51,803 K+283,32%1,00650 USDC1,00198 USDC25,852 K
Mua
USDTUSDCWrappedUSDT / USDCxExchange1,000650 USDC−0,09%12,145 K−43,12%1,004397 USDC0,995523 USDC5,858 K
Mua