U.S. DOLLAR / VANUATU VATU USDVUV

USDVUV IDC
USDVUV
U.S. DOLLAR / VANUATU VATU IDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày