UTK / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch UTK / TetherUS

Các thị trường nơi mà UTK / TetherUS được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử UTK / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUTKUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
UTKUSDTUTK / TetherUSBINANCE0.0811+0.37%1.561M+23.89%0.08460.07839.845M
Mua
UTKUSDTUTRUST/TETHERUSBITRUE0.0807+0.37%347.063K+25.85%0.08460.07832.872M
Mua
UTKUSDTxMoney/TetherGATEIO0.08085+0.01%73.428K+46.20%0.084250.07865542.434K
Mua
UTKUSDTUTRUST/TetherOKX0.08050.00%38.707K+42.83%0.08400.0784310.476K
Mua
UTKUSDTUtrust / Tether USWHITEBIT0.0811+0.62%26.947K+17.63%0.08450.0783178.633K
Mua
UTKUSDTUTRUST / TETHERCOINEX0.079851−0.91%10.612K+20.82%0.0838060.07874576.293K
Mua
UTKUSDTUtrust / Tether OmniHITBTC0.0790000+1.50%4+2.26%0.07900000.07900001
Mua