WAVESUSDT Perpetual Contract

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch WAVESUSDT Perpetual Contract

Nhận tỷ giá tiền điện tử WAVESUSDT Perpetual Contract trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaWAVESUSDT.P dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
WAVESUSDT.PWAVESUSDT Perpetual ContractBYBIT1,1905 USDT+2,72%8,136 M+76,85%1,2510 USDT1,1480 USDT2,37 M
Mua
WAVESUSDT.PWAVESUSDT Perpetual ContractZOOMEX1,1905 USDT+2,72%2,577 M+82,91%1,2510 USDT1,1480 USDT945,409 K
Mua
WAVESUSDT.PWAVES/USD TETHER PERPETUAL SWAP CONTRACTBLOFIN1,190 USDT+2,67%2,022 M+64,15%1,248 USDT1,148 USDT622,947 K
Mua
WAVESUSDT.PWAVES Perpetual LinearSwap ContractHTX1,1884 USDT+4,45%1,2408 USDT1,1114 USDT79,406 K
Mua
WAVESUSDT.PWAVES/USDT Perpetual ContractBINGX1,1892 USDT+2,70%1,2456 USDT1,1474 USDT809,445 K
Mua
WAVESUSDT.PWAVES / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC1,1908 USDT+2,72%1,2467 USDT1,1483 USDT3,789 M
Mua