WEMIX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
259.321MUSD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
795.244MUSD
Khối lượng giao dịch
13.403MUSD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
Cao nhất mọi thời điểm
23.65000000USD
Nguồn cung lưu hành
317.566M
Nguồn cung tối đa
Tổng nguồn cung
973.924M

Giới thiệu về WEMIX

Danh mục
Chơi game
Trang web
Mã nguồn
Trình duyệt
Sách trắng
Cộng đồng
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh