Avalaunch / Tether

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Avalaunch / Tether

Các thị trường nơi mà Avalaunch / Tether được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Avalaunch / Tether trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaXAVAUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
XAVAUSDTAvalaunch / TetherKUCOIN0.16442.81%58.783K63.61%0.16610.1597194.832K
Mua
XAVAUSDTAvalaunch/TetherGATEIO0.16373.48%36.225K21.97%0.16470.1578108.114K
Mua
XAVAUSDTAvalaunch / USDTMEXC0.16483.97%28.659K6.63%0.18250.156992.134K
Mua
XAVAUSDTAVALAUNCH / TETHERCOINEX0.1642462.62%2.983K3.94%0.1642460.1600609.003K
Mua
XAVAUSDTXAVAUSDT SPOTBYBIT0.16332.64%718267.02%0.16780.15913.351K
Mua