COVESTRO AG O.N.COVESTRO AG O.N.COVESTRO AG O.N.

COVESTRO AG O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1COV nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu COVESTRO AG O.N.

Doanh thu của COVESTRO AG O.N. trong năm ngoái lên tới 14.38 B EUR, phần lớn trong số đó — 7.27 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Solutions & Specialties, năm trước mang lại 8.56 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Europe, Middle East, Africa and Latin America except Mexico — năm ngoái quốc gia này đã mang lại COVESTRO AG O.N. 5.87 B EUR, và năm trước đó — 7.60 B EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia