ROSENBAUER INTL

ROI XETR
ROI
ROSENBAUER INTL XETR
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ROI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ROSENBAUER INTL với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ROI là 244.8M EUR. EPS TTM của công ty là 0.63 EUR, tỷ suất cổ tức là 2.58% và P/E là 55.41.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu