Symbol

XYMUSD BITTREX
XYMUSD
Symbol BITTREX
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

Symbol Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà Symbol được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử Symbol trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaXYM dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Vol in USD 24h
Vol Chg % 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
XYMUSDTSymbol / TetherKUCOIN0.038100.95%23.662K−33.98%0.038780.0373038K
Bán
XYMBTCSymbol / BitcoinKUCOIN0.000001970−0.40%6.805K−48.94%0.0000020300.0000019505.996K
Bán
XYMUSDTSymbol / Tether USDPOLONIEX0.03630−0.55%5.068K967.53%0.042000.03620134.525K
Bán
XYMUSDTSYMBOL / TETHERCOINEX0.037723−0.42%4.379K0.54%0.0379770.03763513.385K
Bán
XYMBTCSYMBOL / BITCOINCOINEX0.00000198001.11%4.109K−2.33%0.00000199000.000001960013.27K
Theo dõi
XYMBTCSymbol / BitcoinPOLONIEX0.000001940−1.62%2.008K118.64%0.0000019600.00000177055.568K
Bán
XYMBTCSymbol / BitcoinBITTREX0.000001970.51%1.627K−54.89%0.000001970.00000197277
Bán
XYMBTCSymbol / BitcoinHITBTC0.0000019601.39%905−38.45%0.0000019700.00000192022.134K
Theo dõi
XYMUSDTSymbol / Tether OmniHITBTC0.0380521.63%257−80.86%0.0380520.0370403.804K
Bán
XYMUSDTSymbol / TetherBITTREX0.038520003.08%156−88.68%0.038520000.037400002.322K
Theo dõi
XYMETHSymbol / EthereumBITTREX0.00002758−1.50%150.00%0.000027580.00002758400
Bán