YFI / Bitcoin
YFIBTC BINANCE

YFIBTC
YFI / Bitcoin BINANCE
 

YFI / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà YFIBTC được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử YFI / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaYFIBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

        
BINANCE
0.70-0.56%-0.000.710.6922Bán
COINBASE
0.70-0.29%-0.000.710.696Bán
HUOBI
0.700.32%0.000.710.692Bán
BITSTAMP
0.700.16%0.000.700.700Bán
FTX
0.70-0.25%-0.000.710.690Bán
HITBTC
0.70-0.10%-0.000.700.700Bán
Tải thêm