YGG / TetherUS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch YGG / TetherUS

Nhận tỷ giá tiền điện tử YGG / TetherUS trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaYGGUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
YGGUSDTYGG / TetherUSBINANCE1.0336+3.97%70.957 M+176.06%1.05940.944726.581 M
Theo dõi
YGGUSDTYield Guild Games/TetherOKX1.0338+4.00%28.018 M+207.84%1.06030.94548.303 M
Theo dõi
YGGUSDTYieldGuildGames/TetherGATEIO1.0336+3.94%15.65 M+450.40%1.05940.94505.052 M
Theo dõi
YGGUSDTYGG / Tether USD1.0452−13.07%8.469 M+39.08%1.24100.87387.475 M
Bán
YGGUSDTYGGUSDT SPOTBITGET1.03333+3.88%5.859 M+190.09%1.059140.94495719.925 K
Theo dõi
YGGUSDTYIELD GUILD GAMES/TETHER USDTBITRUE1.0340−14.08%5.792 M+138.44%1.23910.91774.95 M
Bán
YGGUSDTYield Guild Games / TetherKUCOIN1.0339+3.82%2.626 M+236.98%1.05950.9457563.517 K
Theo dõi
YGGUSDTYGG / USDT Spot Trading PairPHEMEX1.0338+3.94%2.484 M+27.05%1.05960.94471.293 M
Theo dõi
YGGUSDTYield Guild Games / Tether USWHITEBIT1.0339+4.02%625.752 K+218.88%1.05880.9448176.808 K
Theo dõi
YGGUSDTYield Guild Games / TetherHITBTC1.03364+3.96%502.508 K+42.86%1.055860.95497124.565 K
Theo dõi
YGGUSDTYield Guild Games / USDTMEXC1.0335+3.95%275.489 K+147.09%1.05760.945243.811 K
Theo dõi
YGGUSDTYIELD GUILD GAMES / TETHERCOINEX1.0337+4.09%44.415 K+455.48%1.05240.946816.424 K
Theo dõi
YGGUSDTYield Guild Games / Tether USDPOLONIEX1.1500−6.00%14−90.39%1.20251.150012
Theo dõi
YGGUSDTYIELD GUILD GAMES TOKEN/TETHER USD1.0357+4.03%01.05900.947637.21 K
Theo dõi
YGGUSDTYIELD GUILD GAMES / TETHERWOONETWORK1.0338+3.96%1.06010.94608.243 M
Theo dõi