Horizen / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Horizen / Bitcoin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Horizen / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaZENBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
ZENBTCHorizen / BitcoinBINANCE0.0001368 BTC+0.29%63.278 K+17.46%0.0001373 BTC0.0001350 BTC333
Theo dõi
ZENBTCHORIZEN / BITCOINCOINEX0.00013635 BTC+0.38%9.18 K+1.87%0.00013748 BTC0.00013499 BTC24
Theo dõi
ZENBTCHorizen / BitcoinHITBTC0.0001285 BTC+2.23%18+78.22%0.0001285 BTC0.0001233 BTC2
Bán