Horizen

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Horizen

Nhận tỷ giá tiền điện tử Horizen trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaZEN dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
ZENUSDT.PHorizen / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE9.524 USDT−1.04%6.462 M+5.72%9.777 USDT9.205 USDT292.058 K
Theo dõi
ZENUSDTHorizen / TetherUSBINANCE9.52 USDT−1.04%2.004 M+25.01%9.76 USDT9.20 USDT103.372 K
Theo dõi
ZENUSDTHorizen / Tether USDHTX9.5297 USDT−2.63%1.085 M−7.06%9.9133 USDT9.2184 USDT88.68 K
Bán Mạnh
ZENUSDTHorizen / Tether USWHITEBIT9.518 USDT−0.97%274.245 K−6.25%9.770 USDT9.202 USDT11.3 K
Theo dõi
ZENUSDHorizen / United States DollarCOINBASE9.52 USD−0.83%150.117 K−19.44%9.75 USD9.20 USD2.222 K
Theo dõi
ZENUSDTHorizen / USDTMEXC9.52 USDT−0.94%73.205 K+51.32%9.77 USDT9.21 USDT3.634 K
Theo dõi
ZENUSDTHorizen / TetherKUCOIN9.535 USDT−0.82%54.529 K+8.63%9.761 USDT9.213 USDT555
Theo dõi
ZENBTCHorizen / BitcoinBINANCE0.0001402 BTC−1.20%51.4 K+7.33%0.0001433 BTC0.0001369 BTC1.936 K
Theo dõi
ZENUSDHorizen / US DollarBINANCE9.5155072 USD−0.82%47.316 K+7.54%9.7517427 USD9.2116430 USD1.934 K
Mua
ZENETHHorizen / EthereumBINANCE0.002545 ETH−0.16%21.082 K−33.34%0.002568 ETH0.002485 ETH1.276 K
Bán
ZENUSDTHorizen / TetherHITBTC9.51378 USDT−1.07%19.037 K−0.69%9.76499 USDT9.22708 USDT1.04 K
Theo dõi
ZENUSDTHORIZEN / TETHERCOINEX9.4948 USDT−1.24%11.665 K+12.68%9.7601 USDT9.2449 USDT489
Theo dõi
ZENBTCHORIZEN / BITCOINCOINEX0.00013973 BTC−1.54%9.62 K−1.74%0.00014351 BTC0.00013680 BTC446
Theo dõi
ZENUSDCHORIZEN / USD COINCOINEX9.4684 USDC−1.87%9.066 K−2.96%9.7604 USDC9.2625 USDC436
Theo dõi
ZENUSDTHorizen / TetherUSBINANCEUS9.52 USDT−1.75%3.334 K−24.39%9.72 USDT9.24 USDT108
Theo dõi
ZENBTCHorizen / BitcoinHITBTC0.0001425 BTC+3.41%50+3.05%0.0001425 BTC0.0001405 BTC5
Theo dõi
ZENUSDHorizen / US DollarHITBTC9.7456006 USD+2.14%49+3.08%9.7456006 USD9.5066656 USD5
Mua
ZENETHHorizen / EthereumHITBTC0.0024703 ETH+3.19%1−99.58%0.0025604 ETH0.0024703 ETH0
Bán