0x

ZRXUSDGEMINI
ZRXUSD
0xGEMINI
 
Không có giao dịch
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa
Vốn hóa
Vốn hóa FD
Khối lượng giao dịch 24h
Nguồn cung lưu hành
Nguồn cung tối đa

0x Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà 0x được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử 0x trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaZRX dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
ZRXUSDTPERP0x / TetherUS PERPETUAL FUTURESBINANCE0.25901.29%80.706M−0.35%0.29720.2525242.645M
Mua
ZRXUSDT0x / TetherUSBINANCE0.25911.33%8.13M45.25%0.33000.252526.505M
Mua
ZRXUSD0x / United States DollarCOINBASE0.2590721.22%3.014M24.35%0.3043290.2524729.799M
Mua
ZRXBTC0x / BitcoinBINANCE0.000011051.19%871.226K57.99%0.000013350.000010802.897M
Mua
ZRXUSDT0x / TetherMEXC0.25911.49%572.213K12.03%0.31300.25112.005M
ZRXUSD0x / USDBINANCEUS0.25922.01%560.593K223.85%0.31040.25482.003M
Mua
ZRXUSD0x / DollarBITFINEX0.25901.45%447.86K74.89%0.30400.25221.502M
Mua
ZRXEUR0x / EuroCOINBASE0.23981.22%413.604K92.22%0.28390.23441.321M
Mua
ZRXUSDT0x / TetherUSBINANCEUS0.25921.61%243.887K554.21%0.30980.2528880.435K
Mua
ZRXUSDT0x / Tether USWHITEBIT0.25901.25%189.028K92.09%0.30940.2525634.446K
Mua
ZRXBTC0x / BitcoinCOINBASE0.000011061.19%153.296K40.80%0.000013050.00001082487.583K
Mua
ZRXETH0x / EthereumBINANCE0.00015621.96%115.346K156.14%0.00018920.0001525390.694K
Mua
ZRXBTC0X / BitcoinKUCOIN0.0000111101.90%65.917K−14.22%0.0000130200.000010810194.275K
Mua
ZRXUSD0x / U.S. DollarGEMINI0.2591801.35%44.52K270.97%0.3084600.253240148.372K
Mua
ZRXEUR0x / EuroBITSTAMP0.240112.47%22.92K420.97%0.285560.2340079.513K
Mua
ZRXUSD0x / U.S. dollarBITSTAMP0.261063.18%19.681K−0.50%0.308700.2566363.267K
Mua
ZRXETH0X / EthereumKUCOIN0.00015542.04%18.148K221.95%0.00018250.000152563.624K
Mua
ZRXBTC0x / BitcoinBITFINEX0.000011041.28%12.216K193.29%0.000012960.0000107740.579K
Mua
ZRXBRL0x / Brazilian RealMERCADO1.348.06%6.99K138.14%1.511.1821.907K
Sức mua mạnh
ZRXUSDT0X / TETHERCOINEX0.2604232.37%5.066K−9.61%0.3090360.25263814.094K
Mua
ZRXBTC0X / BITCOINCOINEX0.00001110001.85%4.663K16.97%0.00001324000.000010780013.215K
Mua
ZRXBTC0x / BitcoinPOLONIEX0.000011092.50%4.219K16.65%0.000012700.0000108014.173K
Mua
ZRXUSDC0X / USD COINCOINEX0.2609861.97%2.918K−12.92%0.3087000.2517567.098K
Mua
ZRXETH0x / EthereumBITFINEX0.000154650.64%2.896K−51.73%0.000184580.000151267.677K
Mua
ZRXETH0x / EthereumPOLONIEX0.00015864.20%1.019K248.32%0.00017870.00015552.551K
Mua
ZRXUSDT0x / Tether USDPOLONIEX0.26063.54%431−11.05%0.30320.25371.362K
Mua
ZRXBUSD0x / Binance USDBINANCE0.25911.21%0.31250.25267.916M
Mua
ZRXUSDT0X / TETHERWOONETWORK0.25901.33%0.31110.252337.264M
Mua