0x / Tether

ZRXUSDTASCENDEX
ZRXUSDT
0x / TetherASCENDEX
 
Không có giao dịch

0x / Tether Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà 0x / Tether được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử 0x / Tether trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaZRXUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
ZRXUSDT0x / TetherUSBINANCE0.23654.55%2.827M78.81%0.24020.22396.615M
Mua
ZRXUSDT0x/TetherOKX0.23624.42%1.36M158.63%0.23950.22413.12M
Mua
ZRXUSDT0x Protocol / Tether OmniHITBTC0.2360244.33%940.801K59.87%0.2379420.2236811.867M
Mua
ZRXUSDT0x / TetherMEXC0.23645.35%337.552K23.96%0.23920.2224909.767K
Sức mua mạnh
ZRXUSDTZRXUSDT SPOTBITGET0.23644.51%96.964K−3.06%0.23910.2240144.008K
Mua
ZRXUSDTZRX(0X) / Tether USDHUOBI0.23685.57%86.728K61.18%0.23970.2228272.16K
Mua
ZRXUSDT0x / Tether USWHITEBIT0.23654.55%64.378K58.02%0.23960.2248216.369K
Mua
ZRXUSDTZRX / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.236154.21%56.404K78.53%0.239030.22366131.948K
Mua
ZRXUSDT0x / TetherUSBINANCEUS0.23533.52%26.149K188.41%0.23830.224890.865K
Mua
ZRXUSDT0xProject/TetherGATEIO0.23584.38%14.646K−23.55%0.23860.224624.293K
Mua
ZRXUSDT0X / TETHERCOINEX0.2370174.73%3.187K−23.86%0.2388510.2242575.336K
Mua
ZRXUSDT0x Protocol / USDTUPBIT0.23060.61%2.884K45767.72%0.23060.229212.47K
Mua
ZRXUSDT0x Protocol / TetherBITTREX0.235600003.79%1.447K3.69%0.235600000.227823793.994K
Mua
ZRXUSDT0x / Tether USDPOLONIEX0.23605.40%470171.58%0.23880.2265470
Mua
ZRXUSDTZRX / TETHER Standard FuturesBINGX0.23625.16%0.23860.222360.275M
Mua
ZRXUSDT0X / TETHERWOONETWORK0.23634.42%0.23950.223911.575M
Mua