ErdincFX

Đã tham gia Belgium
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
29
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
United Kingdom
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
42
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Europe or Dubai
2497
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
London United Kingdom
161
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối London
5791
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Canada
771
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
95772
0
1463
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
799
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Cocos Islands
6833
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
784
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
1984
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối London, United Kingdom
9525
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
11289
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
5080
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Australia
749
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
1586
279
1880
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Singapore
191
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York City
44173
29
135
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
172
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
78
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Vancouver, Canada
16171
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
27010
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
16099
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GC1!
GOLD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư