Finbox

Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Đã tham gia finbox.vn
Thêm trạng thái...
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
VNINDEX 94% | 17 AAPL 5% | 1
Finbox Finbox VNINDEX, 1D, Giá lên ,
1 0 0
VNINDEX, 1D Giá lên
[FINBOX DAILY 17.08.2018] BẮT ĐÁY TỐT

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX tăng 0.30% đạt mức 964.28 điểm trong khi HNX-INDEX giảm 0.10% dừng ở mức 107.92 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE giảm 8.90% so với phiên trước trong khi đó khối lượng trên sàn HNX giảm 22.67%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 318 tỷ đồng và bán ròng trên sàn HNX gần 5 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu lớn VN30 ...

4 0 0
VNINDEX, 1D
[FINBOX DAILY 16.08.2018] CẦN QUAN SÁT THÊM

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX tăng 1.73% đạt mức 961.37 điểm trong khi HNX-INDEX giảm 1.61% dừng ở mức 108.02 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 14.20% so với phiên trước trong khi đó khối lượng trên sàn HNX tăng 49%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 31.97 tỷ đồng và bán ròng trên sàn HNX với hơn 1.63 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu lớn ...

Finbox Finbox VNINDEX, 1D, Giá lên ,
8 0 0
VNINDEX, 1D Giá lên
[FINBOX DAILY 15.08.2018] GIẰNG CO TĂNG ĐIỂM?

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX tăng 0.02% đạt mức 978.27 điểm trong khi HNX-INDEX giảm 0.61% dừng ở mức 109.79 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE giảm 15.91% so với phiên trước trong khi đó khối lượng trên sàn HNX giảm 38.18%. Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 6.67 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với hơn 3 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu lớn ...

Finbox Finbox VNINDEX, 1D, Giá lên ,
6 0 0
VNINDEX, 1D Giá lên
[FINBOX DAILY 14.08.2018] MỐC TÂM LÝ 1000

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX tăng 0.99% đạt mức 978.04 điểm trong khi HNX-INDEX tăng 1.89% dừng ở mức 110.46 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 3.88% so với phiên trước tuy nhiên giá trị giao dịch lại tăng tới 24.18% trong khi đó khối lượng trên sàn HNX tăng 82.83% nhờ sự góp sức của cặp đôi ACB-SHB. Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị ...

Finbox Finbox VNINDEX, 1D, Giá lên ,
4 0 0
VNINDEX, 1D Giá lên
[FINBOX DAILY 13.08.2018] TĂNG TRONG NGHI NGỜ?

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX tăng 0.52% đạt mức 968.47 điểm trong khi HNX-INDEX tăng 0.57% dừng ở mức 108.41 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng nhẹ 9.06% so với phiên trước trong khi đó khối lượng trên sàn HNX giảm 18.7%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 55 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với hơn 3.87 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu ...

Finbox Finbox VNINDEX, 1D, Giá lên ,
8 0 0
VNINDEX, 1D Giá lên
[FINBOX DAILY 10.08.2018] TĂNG TRONG ÁP LỰC

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX giảm 0.29% đạt 963.50 điểm trong khi HNX-INDEX tăng 0.12% dừng ở mức 107.80 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng nhẹ 11.08% so với phiên trước trong khi đó khối lượng trên sàn HNX giảm 9.01%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 45 tỷ đồng và bán ròng trên sàn HNX với hơn 2 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu lớn ...

Finbox Finbox VNINDEX, 1D, Giá lên ,
8 0 0
VNINDEX, 1D Giá lên
[FINBOX DAILY 09.08.2018] CHỜ THANH KHOẢN TĂNG

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX tăng 0.99% đạt 966.27 điểm trong khi HNX-INDEX tăng 1.15% dừng ở mức 105.71 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng nhẹ 1.71% so với phiên trước trong khi đó khối lượng trên sàn HNX tăng 37.80%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 260 tỷ đồng trong đó VNM vẫn là cổ phiếu bị tập trung bán ròng mạnh nhất và ...

5 0 0
VNINDEX, 1D
[FINBOX DAILY 08.08.2018] PHẢI SỚM VƯỢT ĐỈNH

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX giảm 0.36% đạt 956.79 điểm trong khi HNX-INDEX tăng 0.11% dừng ở mức 105.71 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE giảm 10% so với phiên trước trong khi đó khối lượng trên sàn HNX giảm 3.14%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 91 tỷ đồng trong đó VNM vẫn là cổ phiếu bị tập trung bán ròng mạnh nhất. Nhóm cổ ...

12 0 1
VNINDEX, 1D
[FINBOX DAILY 07.08.2018] CẦN SỚM VƯỢT ĐỈNH

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX tăng nhẹ 0.07% đạt 960.23 điểm trong khi HNX-INDEX giảm 0.61% dừng ở mức 105.60 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE giảm 7.5% so với phiên trước trong khi đó khối lượng trên sàn HNX giảm 15.66%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 389.35 tỷ đồng trong đó tập trung tại VIC, VNM, GTN, DHG và VHM và mua ròng ...

2 0 0
VNINDEX, 1D
[FINBOX DAILY 06.08.2018] CÒN NHIỀU ÁP LỰC

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX tăng nhẹ 0.63% đạt 959.60 điểm trong khi HNX-INDEX tăng 0.56% dừng ở mức 106.24 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE giảm gần 16% so với phiên trước trong khi đó khối lượng trên sàn HNX tăng hơn 5%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 403.82 tỷ đồng trong đó tập trung tại VNM, HPG, VIC, VCB và GEX và bán ròng ...

25 1 2
VNINDEX, 1D
[FINBOX DAILY 03.08.2018] VƯỢT ĐỈNH HAY TẠO ĐỈNH?

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX tăng nhẹ 0.08% đạt 953.55 điểm trong khi HNX-INDEX tăng 0.09% dừng ở mức 105.65 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 9.36% so với phiên trước trong khi đó khối lượng trên sàn HNX giảm 17.74%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 155.75 tỷ đồng đáng và bán ròng trên sàn HNX với hơn 5 tỉ. Nhóm cổ phiếu lớn ...

24 0 1
AAPL, D
[FINBOX DAILY 03.08.2018] VƯỢT ĐỈNH HAY TẠO ĐỈNH?

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX tăng nhẹ 0.08% đạt 953.55 điểm trong khi HNX-INDEX tăng 0.09% dừng ở mức 105.65 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 9.36% so với phiên trước trong khi đó khối lượng trên sàn HNX giảm 17.74%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 155.75 tỷ đồng đáng và bán ròng trên sàn HNX với hơn 5 tỉ. Nhóm cổ phiếu lớn ...

12 0 1
VNINDEX, 1D
[FINBOX DAILY 02.08.2018] CẦN QUAN SÁT THÊM Vào thời điểm hiện

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX giảm 0.38% về 952.77 điểm trong khi HNX-INDEX giảm 0.56% dừng ở mức 105.56 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE giảm 21.32% so với phiên trước trong khi đó khối lượng trên sàn HNX tăng 18.85%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 237.49 tỷ đồng đáng chú ý là phần lớn lực bán của VIC chỉ diễn ra trong 5 phút ...

6 0 0
VNINDEX, 1D
[FINBOX DAILY 01.08.2018] VN30 VƯỢT ĐỈNH?

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX tăng 0.7% lên 956.39 điểm trong khi HNX-INDEX giảm 0.56% dừng ở mức 106.76 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 24.76% so với phiên trước trong khi trên sàn HNX tăng 37.6%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 69.2 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với hơn 9.9 tỉ. Nhóm cổ phiếu lớn đặc biệt là trong nhóm ...

Finbox Finbox VNINDEX, 1D, Giá lên ,
35 0 1
VNINDEX, 1D Giá lên
[FINBOX DAILY 31.07.2018] PHÂN HÓA THEO BÁO CÁO

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX tăng 1.52% lên 949.73 điểm trong khi HNX-INDEX tăng 1 % dừng ở mức 106.76 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 12.78% so với phiên trước trong khi trên sàn HNX giảm 11.51%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 42 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với hơn 2.7 tỉ. Nhóm cổ phiếu lớn hầu hết tăng điểm với ...

Finbox Finbox VNINDEX, 1D, Giá lên ,
15 0 1
VNINDEX, 1D Giá lên
[FINBOX DAILY 26.07.2018] TÂM LÝ YẾU

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX giảm 0.70% về 927.58 điểm trong khi HNX-INDEX giảm 1.86% dừng ở mức 103.58 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 19% so với phiên trước trong khi trên sàn HNX tăng hơn 1.34%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 199.5 tỷ đồng tập trung chủ yếu tại VRE và HPG và mua ròng trên sàn HNX với hơn 0.23 tỉ. Nhóm ...

Finbox Finbox VNINDEX, 1D, Giá lên ,
41 2 1
VNINDEX, 1D Giá lên
[FINBOX DAILY 23.07.2018] PHÂN HÓA

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Chỉ số VN-INDEX giảm 1.12% về 933.39 điểm trong khi HNX-INDEX tăng 2.03% dừng ở mức 107.62 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng gần 7% so với phiên trước trong khi trên sàn HNX tăng hơn 5%. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 208 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với hơn 8 tỉ. Nhóm cổ phiếu lớn ghi nhận sự khó khăn vào ...

Trực tuyến
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Việt Nam
3
9
8
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
526
20
292
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Thị trường
Trình duyệt
Loại
Trình duyệt
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất