JueRZ

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
44 % cổ phiếu 33 % forex 22 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 22% | 2 ACB 11% | 1 FLC 11% | 1 IDI 11% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Hà Nội
3237
403
3110
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
saqqez
64
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
37
32
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Admin
2693
488
146
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Việt Nam
5636
1393
2931
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
42669
543
1803
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư