NguyenQuangSang18

Về tôi Nguyễn quang Sáng với mục đích hướng tới chia sẻ các thông tin và cập nhật Thi Trường commodity future
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % hàng hóa
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
CLF2024 45% | 5 ZWH2024 36% | 4 SI1! 9% | 1 CLZ2023 9% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư