Theanhvu84

Về tôi Tham gia thị trường tài chính 10 năm trải qua nhiều thăng trầm. Một bài học xương máu để thôi không bao giờ lặp lại trong tương lai: 1. Bỏ qua phân tích kỹ thuật 2. Bỏ qua chất xúc tác dẫn đến biến động giá 3. Quản trị vốn một cách tùy tiện
Đã tham gia
Thị trường không có chỗ cho sự cẩu thả và lười biếng!
Phân bổ Thị trường
61 % tiền điện tử 23 % forex 3 % các chỉ báo 13 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BTCUSD 16% | 5 GBPUSD 10% | 3 XAUUSD 10% | 3 TRXPERP 6% | 2
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
95858
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
27248
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
28816
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
41123
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1997
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
98422
0
1457
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
440
555
76
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
48797
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
48768
0
93
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
17783
0
78
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3528
19
4973
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
105567
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
15008
1778
9734
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
157000
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
575944
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
33058
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư