Toanthua

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % forex
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
AUDUSD 33% | 1 EURUSD 33% | 1 USDCAD 33% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
1997
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1266
850
973
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
765
790
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5
20
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3244
403
3110
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
222
102
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Việt Nam
13
9
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
https://www.tohaitrieu.net
678
134
346
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1188
207
10
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
18
28
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
329
126
254
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
12903
1410
9803
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7936
726
1234
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4202
223
2486
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Hồ Chí Minh
189
128
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
39
155
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Hà Nội
409
240
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Việt Nam
5642
1395
2931
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
277
109
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6
56
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DXY
US DOLLAR CURRENCY INDEX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GBPUSD
British Pound/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
USDCAD
U.S. Dollar/Canadian Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EURUSD
Euro Fx/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư