Tsima

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
48 % forex 52 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 48% | 10 GBPUSD 14% | 3 USDJPY 10% | 2 NZDUSD 5% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1265
488
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
36776
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4345
119
11
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
407
244
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
35
39
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
421
136
215
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4631
245
2487
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3608
85
4115
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
949
260
308
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
12889
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
185
110
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5870
1502
2928
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
319
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
74528
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8484
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
154
98
1
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1813
769
46
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
170
23
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2767
488
146
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EURUSD
Euro Fx/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư