Tsima

Vàng đã phá vỡ xu hướng tăng - cẩn thận với bắt đáy

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sau khi vài hiệp tăng nhồi, thì giờ đây việc bắt đáy ở 1800 không còn đẹp nữa cả nha nha!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.