Tsima

Vàng đã phá vỡ xu hướng tăng - cẩn thận với bắt đáy

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sau khi vài hiệp tăng nhồi, thì giờ đây việc bắt đáy ở 1800 không còn đẹp nữa cả nha nha!