eavnshop

Về tôi I am admin of some forex website: https://forexuytin.com https://ea-vn.com I have experience trading formation and automation. Follow me to have some signals can be useful for you.
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % forex
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPJPY 100% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư