manhphamthektat

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % cổ phiếu
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BMC 50% | 1 GAS 50% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
2767
488
146
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3608
85
4115
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CTG
VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư