ngothachhuy

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % cổ phiếu
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
DGW 100% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
997
965
700
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư