thanhphungfx

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
92 % forex 3 % tiền điện tử 5 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
OANDA:EURUSD 8% | 3 XAUUSD 8% | 3 FOREXCOM:EURUSD 5% | 2 GBPUSD 5% | 2
12
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư