binhnewstock

Cổ phiếu AMD tiềm năng lợi nhuận 30%

Giá lên
BATS:AMD   Tập đòn Advanced Micro Devices Inc
Yếu tố cơ bản
1. Forward P/E 24.6 lần thấp hơn trung bình 5 năm.
2. PEG 1.18 cho thấy thị giá hiện tại phù hợp với tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.
3. Định giá khoảng 138.
4. Tỷ lệ short dưới 1.

Yếu tố kỹ thuật:
1. Giá vừa vượt mức giá trung bình 50 ngày.
2. Chỉ báo dao động stochastic hướng lên và hiện đang ở mức 34 cho thấy giá mới bắt đầu đi vào pha tăng sau nhịp điều chỉnh.
3. Hỗ trợ 95, kháng cự 132.

Khuyến nghị: Mua ở mức giá hiện tại 104, chốt lãi lại kháng cự 132, cắt lỗ nếu giá thấp hơn 95.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.