Tập đòn Advanced Micro Devices Inc AMD

AMD NASDAQ
AMD
Tập đòn Advanced Micro Devices Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AMD Biểu đồ Chứng khoán

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Công nghệ Điện tử
Công nghiệp: Bán dẫn
Advanced Micro Devices, Inc. là một công ty bán dẫn toàn cầu. Công ty đang tham gia cung cấp bộ vi xử lý x86, dưới dạng thiết bị độc lập hoặc được tích hợp vào bộ xử lý tăng tốc (APU), chipset, bộ xử lý đồ họa rời (GPU) và đồ họa chuyên nghiệp, máy chủ và bộ xử lý nhúng và các sản phẩm hệ thống bán tùy chỉnh Chip (SoC) và công nghệ cho máy chơi game. Các phân khúc của Công ty bao gồm phân khúc Máy tính và Đồ họa và phân khúc Doanh nghiệp, Nhúng và Bán tùy chỉnh. Phân khúc Điện toán và Đồ họa chủ yếu bao gồm bộ xử lý và chipset máy tính để bàn và máy tính xách tay, GPU rời và đồ họa chuyên nghiệp. Phân khúc Enterprise, Embedded và Semi-Custom chủ yếu bao gồm máy chủ và bộ xử lý nhúng, sản phẩm SoC bán tùy chỉnh, dịch vụ phát triển, công nghệ cho máy chơi game và các phần cấp phép của danh mục sở hữu trí tuệ.