NangSaigon8568

ATOM/BTC: D1 hướng đến 6000

Giá lên
BINANCE:ATOMBTC   Cosmos / Bitcoin
ATOM/BTC đã có dấu hiệu tạo đáy rõ ràng trên D1 sau khi về khu vực hỗ trợ 4700-4900sts và bật hồi vượt qua ma6-10 giá hiện tại đang ~5250 xu hướng kéo về khu vực kháng cự đang nằm ở bb giữa d1 hiện tại 6000-6400 sts

khuyến nghị: Buy quanh 5200-5400sts

tagets 1: 5900 sts (10% ngắn hạn)
tagets 2: 6400 sts (20% ngắn hạn)
tagets 3: 7200 sts (40% trung hạn)
tagets 4: 8000 sts (60% trung hạn)
tagets 5: 9200 sts (80% dài hạn)

Stoploss: 4900 sts
Đầu tư tài chính luôn đi kèm rủi ro do đó mọi người hãy thận trọng và quản lý tài chính của bản thân khi vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.