NangSaigon8568

ATOM/BTC: D1 hướng đến 6000

Giá lên
BINANCE:ATOMBTC   Cosmos / Bitcoin
ATOM/ BTC đã có dấu hiệu tạo đáy rõ ràng trên D1 sau khi về khu vực hỗ trợ 4700-4900sts và bật hồi vượt qua ma6-10 giá hiện tại đang ~5250 xu hướng kéo về khu vực kháng cự đang nằm ở bb giữa d1 hiện tại 6000-6400 sts

khuyến nghị: Buy quanh 5200-5400sts

tagets 1: 5900 sts (10% ngắn hạn)
tagets 2: 6400 sts (20% ngắn hạn)
tagets 3: 7200 sts (40% trung hạn)
tagets 4: 8000 sts (60% trung hạn)
tagets 5: 9200 sts (80% dài hạn)

Stoploss: 4900 sts
Đầu tư tài chính luôn đi kèm rủi ro do đó mọi người hãy thận trọng và quản lý tài chính của bản thân khi vào lệnh.