dinhchien

ATOMUSDT - Tăng theo Supertrend 19/3/2022

Giá lên
BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS
- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend > Tăng.
- Khung 1 giờ: chờ điều chỉnh giảm, khi phá vỡ điều chỉnh giảm về xu hướng tăng thì vào lệnh.
... Điều chỉnh giảm (Supertrend 1 giờ)
...Xu hướng điều chỉnh giảm bị phá vỡ:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.