NguyenDuyCuong19

AUCTION ĐỒNG COIN TIỀM NĂNG DÀI HẠN

Giá lên
BINANCE:AUCTIONBUSD   AUCTION / Binance USD
- Auction có thời gian tích lũy khá dài, từ ngày 12/5/2022 tới hôm nay trong biên độ chiếc hộp 4$-7$.
Với cung lưu hành chỉ 2,083,955 đồng Auction, và vốn hóa chỉ 10 M$, dựa vào lịch sử giá, mình dự phóng đây sẽ là đồng coi vô cùng tiềm năng cho năm 2022 và các năm sau.
Buy: 4$-5$
TP1: 25$
TP2: 35$
TP3: 50$
hoặc hodl dài hạn tùy theo khẩu vị của anh em!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.