FSFI

AUDCAD- Cơ Hội Mua Ngắn Hạn Ngay Bây Giờ!

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUDCAD- H1 đã phá vỡ vùng kháng cự: 0.93983. Có tiềm năng chuyển thành xu hướng đi ngang.
- Tôi tìm kiếm cơ hội Swing trade, mua bằng chiến thuật Bat Pattern.
- Thích 1 chút cảm giác mạo hiểm, tôi sẽ đặt lệnh Buy Limit.
- Nếu bạn thích an toàn, hãy chờ mô hình nến như Pinbar, Áp đảo... theo ý của bạn trong Zone vào lệnh.
--
Entry Limit: 0.93403.
Stoploss: 0.93211.
Target 1 dự kiến: 0.93654. (Mức Fibs hồi quy 38.2 đoạn AD).
Target 2 dự kiến: 0.93824. (Mức Fibs hồi quy 61.8 đoạn AD).
--
- Đối với tôi, nếu thị trường đóng cửa dưới chân X thì chiến thuật Bat Pattern đã bị hỏng. Tôi sẽ đóng lệnh.
- Nếu bạn là người mới. Hãy nhớ rằng, diểm D có thể hoàn thiện sâu hơn dự kiến ban đầu. Do đó, cần kéo lại Fibs hồi quy đoạn AD để chỉnh lại Target 1 và Target 2.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.