FSFI

AUDCAD- Cơ Hội Mua Ngắn Hạn Tiềm Năng!

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
- AUDCAD- H4 trước đó là 1 xu hướng tăng giá.
- Nhưng sau khi hồi về giá tăng lên và đã không tạo được đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ tại vùng kháng cự: 0.93370. Thất bại khi tạo đỉnh mới là dấu hiệu xu hướng tăng yếú đi. Thị trường có thể thay đổi thành xu hướng đi ngang hoặc giảm giá.
- AUD/CAD- H1- Giá hồi về vùng hỗ trợ: 0.92500 (Con số tâm lý).
- Và xuất hiện mô hình nến Morning Star đảo chiều cùng với RSI quá mua cắt lên mức 30. Đây là dấu hiệu giá bị Giữ lại tại vùng hỗ trợ này.
- Khi giá bị giữ lại tại vùng hỗ trợ: 0.92500. Thị trường có thể chuyển thành xu hướng đi ngang.
- Tôi tìm kiếm 1 cơ hội mua ngắn hạn tại vùng hỗ trợ. (Swing trade).
- Sau khi có mô hình nến đảo chiều Morning Star trong vùng Zone. Tôi vào lệnh bằng mô hình Bat. Đôi khi chúng ta cần tín hiệu xác nhận để vào lệnh an toàn hơn 1 chút.
--
- Entry: 0.92586.
- Stoploss: 0.92371.
- Target 1: 0.92802. (Mức Fib hồi quy 38.2 đoạn AD).
- Target 2: 0.92988. (Mức Fib hồi quy 61.8 đoạn AD).
--
- Nếu bạn là người mới. Hãy hiểu rằng chân D có thể hoàn thiện thấp hơn vị trí dự kiến. Miễn sao nằm trong vùng Zone. Khi đó tôi sẽ kéo lại mức Fib hồi quy đoạn AD để căn chỉnh lại Target theo mức Fib 38.2 và 61.8 mới.
- Nếu giá phá vỡ chân X, đối với tôi mô hình Bat thất bại. Đóng lệnh dể giảm thua lỗ có thể là 1 lựa chọn tùy theo cách quản trị rủi ro của mỗi người.
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.