tradafx

Xu hướng giảm trở lại với AUDCAD

Giá xuống
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc: Simple Flat được hình thành sau xu hướng giảm chính.
Mẫu hình Simple Flat bị từ chối giá mạnh tại kháng cự 0.94000
Giá phá vỡ mẫu hình Simple Flat đồng thời đã phá vỡ Key Level.
Đợi giá hồi về thì theo dõi và vào lệnh bằng các thiết lập Price Action để tối ưu điểm vào lệnh.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.