tradafx

Thiết lập lệnh bán với cặp tiền AUDUSD.

Giá xuống
tradafx Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm giá.
Cấu trúc hồi với Mô hình Double Top.
Giá có sự kháng cự tại mốc 0.75000
-------------------------------------------------------------------------
Thiết lập lệnh bán:
Sell: 0.74900
Stop Loss: 0.75250
Take Profit: 0.74150
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đã di chuyển gần đến vùng hỗ trợ và xuất hiện các tín hiẹu phục hồi, BE để bảo toàn vốn
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.